Gyökérkezelés

A fog koronai és gyökérrészében található idegkamrát kitöltő fogbél megbetegedésekor válik szükségessé a fog gyökérkezelése. A fogbél megbetegedését okozhatja a túl mély szuvasodás, vagy ha a fogat erős trauma például: ütés éri, illetve a ha a koronai rész letörése érinti az idegkamrát. A fogbelet kezelni kell abban az esetben is ha csiszolás közben megsérül. A beavatkozás során a gyökérbe illetve gyökerekben elhelyezkedő csatornákat kell feltárni. A frontfogakban általában egy, a kisőrlőkben egy vagy kettő, a nagyőrlőkben három, de nem ritkán négy gyökércsatorna található. A csatornák megnyitását követően teljes hosszukban ki kell tisztítani az ott található sok esetben fertőzött törmeléket el kell távolítani. Erre szolgálnak a kézi és gépi eszközök és a folyamatos csatorna átöblítés. A csatornák kitisztítása és megfelelő mértékű feltágítása után letömhetőek. A gyökérkezelés során érzékenység esetleg fájdalom léphet fel, mely gyógyszeres kezeléssel jól megszüntethető.
 
 
A gyökérkezelés menete

A gyökérkezelést minden esetben meg kell előznie intaorális felvétel- „kisröntgen” készítésének. Ezen látható jól a szuvasodás kiterjedése, az esetleges gyökércsúcs körüli gyulladásos folyamat kiterjedése két dimenzióban.
 
A gyökérkezelés érzéstelenítésben történik.
 
A megfelelő érzéstelenségnél elkezdhető a gyökérkezelés, azaz a fog tengelyében található idegkamra feltárása.
Ezt követi a gyökérben illetve gyökerekben húzódó gyökércsatornák feltárása, hosszuk meghatározása. Ez történhet úgynevezett „tűskontroll” segítségével- mely egy digitális szájüregi röntgenfelvételt jelent, vagy röntgen nélkül- apexlokátor használatával. Kizárólag az utóbbi módszert alkalmazzuk várandós anyukák esetében.
 
 
A csatornahossz meghatározását követően megtörténik a csatornák megfelelő alakúra és méretűre való feltágítása kézi vagy gépi csatornatágító műszerek segítségével. A gépi tágító műszerek alkalmazásának köszönhetően a folyamat jóval gyorsabb, és a speciális Titán, nagyon hajlékony tűk segítségével a csatornák fala sokkal egyenletesebben van megmunkálva, így a gyökérkezelés esetleges szövődményeinek előfordulása, mint például: csatornaperforáció, nagyon minimálisra csökkenthető.
Amennyiben a csatorna megfelelő alakú a dezinficiáló átöblítéseket követően a csatorna- csatornák kiszárításra és letömésre kerülnek. A gyulladás típúsától függ, hogy azonnal végleges gyökértömés kerül-e elkészítésre, vagy először csak gyulladáscsökkentő gyógyszeres tömőanyag alkalmazható.
A végleges gyökértömést mindig egy intaorális kisfelvétel készítése követi, mellyel ellenőrizhető a gyökértömés sikeressége.

 
Gyökércsúcs rezekció
 
A gyökércsúcs rezekció során eltávolításra kerül a gyökércsúcs körüli kóros szövet és a gyökér csúcsa a fog megmentése és a gyökércsúcs körüli terület gyógyulása érdekében. A gyökércsúcs rezekciót minden esetben gyökérkezelés előzi meg.

A gyökércsúcs rezekció menete

Érzéstelenítést követően az ínyen lebenyképzés történik. A lebeny leválasztása után, megfelelő sebészi fúrók segítségével egy csontablakot kell preparálni, melynek eltávolítását követően elénk tárul az eltávolítandó gyökércsúcs és a körülötte levő gyulladásos szövet. Ezek kivételét követően, ha szükséges a gyulladás nagyfokú kiterjedése miatt, csontpótló anyag behelyezésére kerül sor. Legvégül varratok behelyezésének segítségével megtörténik az ínylebeny visszazárása.
 
 
Centrum nyitvatartása
Hétfőtől-Péntekig:
7:00-19:00
 

8900 Zalaegerszeg
Zárda utca 15.
(A Kórház hátsó portájánál)
Telefon: +36 92 327 033