Kombinált fogpótlások

Kombinált fogpótlás készítésére akkor van szükség, amikor a hiányzó fogak száma miatt már nincs lehetőség rögzített pótlás elkészítésére. Ilyen esetekben két lehetőség adott. Az egyik megoldás az implantáció. Amennyiben ez nem valósítható meg, akkor készítendő az ún. kombinált fogpótlás.
 
A kombinált fogpótlás három nagy egységből tevődik össze: A fix részből, a kivehető részből és az elhorgonyzás eszközéből.
 
Fix részen a maradék fogakat egy egységbe foglaló, azaz sinező porcelán leplezésű fémkerámia hidak és koronák értendőek. A sinezéssel a maradék fogazat védelme biztosítható.
 
A kivehető rész anyagát tekintve két nagy csoportra osztható: Fém és műanyag fogpótlások. A fémből készült részleges kivehető fogsorok alapanyaga nikkelmentes fémötvözet, vagy titánötvözet. Mindkettő anyag esetében elmondható, hogy mivel még van a kivehető fogpótlás rögzítésére alkalmas fog az adott állcsontban, így redukálható a kiterjedésük a teljes fogatlan állcsontra készítendő teljes kivehető fogpótláshoz képest. A redukció mértékében van jelentős eltérés. Míg a fémötvözetből készült kivehető részleges fogpótlást vázasítani, azaz nagy mértékben lehet redukálni, addig ez a műanyagból készült részleges kivehető fogsornál nem kivitelezhető. A redukció jelentősége a páciens számára a kivehető rész megszokásának idejében mutatkozik. Ezen felül a nagyobb mértékű redukció az életmínőséget kevésbé változtatja meg, mivel a hangképzést, és az ízérzékelést is kisebb mértékben befolyásolja, mint a nagyobb kiterjedésű kivehető rész. A kivehető részt étkezéseket követően kell a páciensnek kivenni és a megfelelő eszközökkel megtisztítani, de ezen alkalmakon túl a fogsor szájban tartandó.
 
Az elhorgonyzás eszközén azt az összekötő részt értjük, amely kapcsolatot biztosít a fix rész, azaz a híd, vagy korona és a kivehető rész között. Ez az összeköttetés megvalósítható fogtechnikus által öntött, vagy gyárilag előállított kapcsokkal, vagy úgynevezett rejtett eszközökkel. A rejtett elhorgonyzási eszközök amellett, hogy kiváló esztétikai hatást nyújtanak, stabil rögzítést is biztosítanak a meglévő fogazathoz.
 
Azokban az esetekben, ahol 3 vagy annál több fog van a kezelendő állcsontban, és ezen fogak elhelyezkedése lehetővé teszi a híd- sín elkészítését, ott úgynevezett csúsztató, vagy nyomógombos rendszerű elhorgonyzási eszköz alkalmazandó.
 
Abban az esetben, mikor vagy a fogak elhelyezkedése, vagy a meglévő fogak száma- 3 vagy annál kevesebb- nem teszi lehetővé az imént említett rejtett elhorgonyzási eszköz alkalmazását, ott úgynevezett teleszkópos fogpótlás alkalmazandó.
 
A rejtett elhorgonyzási eszközök esetében a meglévő fogakat mindig le kell csiszolni, és az esetek döntő többségében gyökérkezelni is kell.
 
 
 
 
     
   
Centrum nyitvatartása
Hétfőtől-Péntekig:
7:00-19:00
 

8900 Zalaegerszeg
Zárda utca 15.
(A Kórház hátsó portájánál)
Telefon: +36 92 327 033