Röntgen, CT

Kis röntgen
 
Abban az esetben, mikor csak egy vagy két fogat szükséges vizsgálni, akkor úgynevezett szájüregi felvétel,  kisfelvétel készül. Ezek a felvételek digitális módon készülnek, ennek következtében a pácienst nagyon minimális sugárterhelés éri.
 
Az intraorális felvétel jóval részletgazdagabb, mint a panoráma felvétel. Ilyen röntgen kép készül a gyökérkezelések előtt, közben és a gyökértömés ellenőrzésekor. Tömések széli záródását, és az apró a fog oldalsó részén elhelyezkedő szuvasodást is ki tudja mutatni.
 
 
 
 
Digitális röntgenfelvételek, pár perc alatt
 
A röntgenfelvétel nyomtatott és CD-re írt formában is megkaphatja a páciens fogászati központunkban.
Fogászatunkban Digora és Gendex röntgen készülékeket használunk.
 
A szájüregi röntgen felvétel készítésének menete
 
A páciens részletes anamnézis felvétele és a tájékoztatást követően ólomkötényt kap. Majd egy, az érzékelő lemezt tartalmazó sablonra rá kell harapnia. Ennek a sablonnak köszönhető, hogy a felvétel párhuzamos technikával készül, mely torzításmentesen képezi le a vizsgálandó területet.
 
Panoráma röntgen
 
Fogászati röntgen felvétel készítésekor a sugárvédelmi előírásoknak megfelelően karbantartott gépeket, illetve védőfelszereléseket alkalmazunk Ennek következtében a páciens alacsonyabb dózisú sugárterhelés éri.
 
A panoráma felvétellel átfogó két dimenziós képet lehet kapni az alsó- felső állcsontról, a bennük futó képletekről, a fogak helyzetéről, állapotáról illetve az állkapocsízületről.
 
 
 
 
 

A panoráma röntgen felvétel készítésének menete
 
A páciens egy részletes anamnézis felvétel és tájékoztatás és beleegyező nyilatkozat aláírását követően ólomkötényt kap, és a felvételt készítő munkatársunk segítségével el kell helyezkednie a felvételt készítő gépbe.
A felvétel készítése közben a vizsgált személy feje körül körbefordul a sugárforrás és az érzékelő lemez is. Így a sugárforrás pontról- pontra képezi le a vizsgálandó állcsontokat, fogakat.
 
 

3D CBCT (Cone Beam CT)

 

Egy orvosnak mindig törekednie kell arra, hogy páciensei még a legkomolyabb műtétek során is a legnagyobb biztonságban legyenek. Magyarországon az elsők között rendelőnkben elérhető az állcsontok 3-dimenziós képi rekonstrukciója az Egyesült Államokban gyártott Gendex Cone Beam CT berendezés segítségével. Minden implantációs beavatkozás, ill. bármely szájsebészeti műtét teljes biztonsággal tervezhető és végezhető, hisz a beavatkozást végző szájsebész szakorvos a tér minden irányából már előre feltérképezte a műtéti területet: pl. hol fut az állkapocs idegcsatornája egy ki nem nőtt bölcsességfoghoz képest, vagy tényleg belóg-e egy eltávolításra váró felső őrlőfog gyökere az arcüregbe, mint azt a panoráma-rtg mutatja, vagy elég vastag-e a csont egy implantátum számára?
 
Mi az előnye a CBCT-nek a hagyományos két dimenziós panoráma felvétellel szemben?
 
A hagyományos panoráma felvétel a kép különböző területein eltérő mértékben torzít, és a torzítás mértéke gyártmánytól függően változik. Ezenkívűl a felvételkészítés során minden anatómiai képlet, ami a detektor és a sugárforrás között található rávetül a képre, így egyes anatómiai részletek vagy nem láthatóak, vagy kontúrálatlanok, elmosódottak. A rávetülések jelentősen nehezítik a felvételek kiértékelését.
 
Ez az egyedülállóan új képalkotási eljárás lehetővé teszi, hogy a vizsgálandó területről 1:1 méretarányos, rávetülés nélküli, több irányból megjeleníthető 3 dimenziós kép készüljön. Ezenkívűl nem csak a csont mennyisége, hanem a csont mínősége is vizsgálható a felvételeken.
 
Miért jobb a CBCT a medical CT-nél?
 
A CBCT használata során a pácienst a hagyományos medical CT-vel szemben minimális sugárterhelés éri! ( A hagyományos medical CT berendezéssel a test különböző területei, mint például gerincoszlop, koponya, stb.vizsgálhatóak.) A CBCT alkalmazásakor a páciens sugárterhelése megegyezik a ma használt hagyományos fogászati képalkotó eljárások sugárterhelésével, amely a medical CT sugárterhelésének 1%-a. A szkennelés CT-vel perceket vesz igénybe, míg CBCT-vel 20-40 másodpercet.
 
A Cone Beam CT egy speciális digitális röntgen leképezési eljárás, amelyet a fogászat, a szájsebészet és implantológia, orthodontia, a prothetika, parodontológia és dento-maxillo-facialis radiológusok elvárásainak figyelembe vételével az alsó-felső állcsont és a fogak vizsgálatára fejlesztettek ki.
 
Hogyan készül a CBCT felvétel?
 
A CBCT készülék számítógépből, röntgensugárforrásból, és egy vele szemben kényszerkapcsolatban lévő detektorból áll. A beállítástól függően 10-40 másodperc alatt végez 360˚-ban körmozgást a páciens feje körül; működése ilyen szempontból hasonlít a panorámakészülékekhez. Összehasonlítva a hagyományos computertomograph készülékkel, (ahol a 360˚-os körbeforgás során a leképezés rétegenként valósul meg) a CBCT kúpalakban szétterülő röntgensugárnyalábbal kétdimenziós képek sorozatát készíti el, és ebből hoz létre háromdimenziós adatbázist. Nem exponál folyamatosan, mint a hagyományos CT-k, hanem csupán adott szögértékeknél, ezért a CBCT csak a CT dózisának töredékével terheli a pácienst, amelynek igen nagy a jelentősége.
 
A Gendex gxcb-500 készülék által készített felvételekhez nem szükséges sem filmet, filmtartót, sem ráharaptatót betenni a páciens szájába. A készülék hasonlóan néz ki a hagyományos panoráma röntgen berendezéshez, de annál jóval kényelmesebb, mivel a páciens ülhet, és ellentétben vele nem veszi körül egy zárt gyűrű, amely bezártságérzetet okozhat.
 
 
 
 
 
 
 
Centrum nyitvatartása
Hétfőtől-Péntekig:
7:00-19:00
 

8900 Zalaegerszeg
Zárda utca 15.
(A Kórház hátsó portájánál)
Telefon: +36 92 327 033